top of page

Aliast

ONZE MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Logo_Aliast_cut.png

ONZE MISSIE

Aliast staat ten dienste van ondernemers, ondernemingen en ondernemerschap door het leveren van diensten, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van diverse publicaties.
 
Aliast is hierbij actief in diverse domeinen zoals accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, business strategie, coaching, human resources en financiële planning.

Ben_handshake.jpg

ONZE VISIE

Aliast ondersteunt, promoot en inspireert ondernemerschap om zo een partner te zijn tot groei en welvaart voor haar klanten en medewerkers.

 

Aliast heeft de ambitie om de vertrouwensadviseur en partner in groei te zijn en dit op vlak van financiën, de mens en de onderneming.

 

Een sterke en heldere communicatie en het delen van kennis en expertise staan hierbij centraal.

ONZE KERNWAARDEN

Waardering

Een snelle respons en duidelijke feedback; communicatief actief via sociale media, websites & nieuwsbrieven en directe communicatielijnen.

Dienstbaarheid & Klantgerichtheid

Ondersteuning bieden aan ondernemerschap; op een authentieke wijze ten dienste staan van klanten en medewerkers. Levenslang leren en kennis delen zijn hierbij van groot belang.

Vertrouwen &

Discretie

Werken in alle onafhankelijkheid, waardigheid, bekwaamheid, eerlijkheid en transparantie.

Hanteren van een discretieplicht en werken in volle vertrouwen.

Vrijheid & Optimisme

Optimisme geeft inzichten om te groeien en creëert meer vrijheid in het maken van keuzes.

bottom of page